Scientific Programme

  1. INTERNATIONAL CONGRESS ON HEALTH

23 June 2022 Thursday

10.00-12.30/ White Hall

Moderatör: Prof. Dr. Ender Ethem ATAY

AUTHORS TITLE TOPIC
Özkan GÜLTEKİN TÜRK CEZA HUKUKU DOKTRİNİNDE VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TIBBİ MALPRAKTİS-KOMPLİKASYON AYRIMI
Ayşenur ASLAN DİŞ İMPLANT MALZEMELERİNİN YAPISI: YENİ NESİL BİYOBOZUNUR POLİMERLERİN KULLANIMI
ENDER ETHEM ATAY SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN İDARENİN SORUMLULUĞU
Peyami DUMAN ANESTEZİ UZMANLARININ MESLEKİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLARI

13.30-16.00/ White Hall

Moderatör: Prof. Dr. Arzu KARACA

AUTHORS TITLE TOPIC
Dilek SAĞIR COVID-19 PANDEMİSİ VE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ
Bilge BAL ÖZKAPTAN COVID-19 ENFEKSİYONU GEÇİREN HASTALARDA HASTALIĞIN UZUN DÖNEM ETKİLERİ
GONCA SOYSAL TOKAT İLİ PAZAR İLÇESİNDE HİPERTANSİYON SIKLIĞI VE FARKINDALIK: TOPLUM TEMELLİ BİR ARAŞTIRMA
Yasemin Kızıltoprak, Arzu KARACA COVİD 19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÖĞRETMENLERİN TEKNOSTRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 June 2022 Friday

Moderatör:  Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR

10.00-12.30/ White Hall

AUTHORS TITLE TOPIC
Muhammet Emre Sanci-Sena Candan-Anil Erdinc Tufekci-Fethi Candan-Serkan Turkeli-Lyudmila Mihaylova COMPARISON OF CLASSIFICATION METHODS: SVM AND KNN FOR SKIN CANCER DETECTION
Gulam HEKİMOĞLU THE ROLE OF FOLLICULAR HELPER T CELLS AND FOLLICULAR REGULATORY T CELLS IN AUTOIMMUNITY
Dilek UÇAR, Anıl ÖZÜDOĞRU, Satuk Buğra YİNANÇ INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTHCARE PROFESSIONALS’ FACILIATION AND BURNOUT LEVELS AND MUSCLE-SKELETON DISORDERS, QUALITY OF LIFE, AND PAIN DURING THE PANDEMIC PERIOD

14.00-15.00/ White.Hall

Moderatör: Assist. Prof. Dr. Mouhamed Bachir DIOP

AUTHORS TITLE TOPIC
Mouhamed Bachir DIOP THE RIGHT OF MIGRANTS AND REFUGEES TO HEALTH CARE
Mohammed SEYAM ISRAELI VIOLATIONS OF THE HEALTH SECTOR IN THE GAZA STRIP IN INTERNATIONAL LAW
Esmir KASİ THE RIGHT OF MIGRANTS AND REFUGEES TO HEALTH CARE