Call For Papers

Health is a core value that everyone equally needs regardless of any discrepancies. It is a phenomenon amounting to the survival requirement of people in the eyes of medical professionals. It is, on the other hand, a necessity to maintain economic momentum for economists, or is a possession to be preserved through legal norms for lawyers, politicians, and policymakers. The current COVID-19 pandemic has shown that everyone has understood how disastrous the loss of health was and tried to compensate for this deprivation.

The 2nd International Congress on Health aims at bringing different segments of academic society together in a multidisciplinary atmosphere. In addition, in this congress, it is aimed to discuss the innovations in the field of basic, internal and surgical medical sciences in order to find solutions to the developing technology and the problems that arise during the pandemic period. Participants will be allowed to make their presentations in person and through online tools. The purpose here is to offer a solution for unfinished business, namely improving health.

The 2nd International Child Congress organized by E-Journal of Law, hosted by Hacı Bayram Veli University will be held on 23-34-25 June 2022 in Ankara/Turkey. The congress will bring together academics, legal scholars, doctors and other practitioners who want to contribute to the field from different countries.

The theme of the Congress will be “Cumulative Effort to Improve Public Health Post-Covid-19 Process”

Under this initiative, a wide variety of contributions will be welcomed as some will be listed below:

 • Post-Pandemic Preparations in the Health Sector
 • Domestic and International Legal Adaptations for Post-Pandemic Process
 • Strengthening Global Health Law to Increase Solidarity
 • Employment of Technological Innovations for Maintaining Sustainable Health
 • Advancing Vaccine Studies
 • Supporting and Promoting Vaccine Research
 • Policy Development to Improve the Situation of Healthcare Professionals
 • Developing Health Infrastructure for Future Health-Related Crisis 

The congress committee will provide awards in the following fields

 1. Young Researcher (Among Postgraduates)
 2. Best Oral Presentation
 3. Best Poster Presentation

2. Uluslararası Sağlık Kongresi

Sağlık, herhangi bir tutarsızlıktan bağımsız olarak herkesin eşit olarak ihtiyaç duyduğu temel bir değerdir. Tıp profesyonellerinin gözünde insanların hayatta kalma ihtiyacına varan bir olgudur. İktisatçı için ekonomik ivmeyi sürdürmek bir zorunluluk, hukukçular, politikacılar ve politikacılar için ise hukuk normları aracılığıyla korunması gereken bir mülkiyettir. Mevcut COVID-19 salgını, herkesin sağlık kaybının ne kadar feci olduğunu anladığını ve bu yoksunluğu telafi etmek için çaba gösterdiğini göstermiştir

2. Uluslararası Sağlık Kongresi, akademik toplumun farklı kesimlerini multidisipliner bir atmosferde bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Buradaki amaç yarım kalan işlere çözüm sunmak yani sağlığı iyileştirmektir.

E- Journal of Law tarafından düzenlenen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde 2. Uluslararası Çocuk Kongresi 23-34-25 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Kongre, farklı ülkelerden alana katkı sağlamak isteyen akademisyenler, hukukçular, doktorlar ve diğer uygulayıcıları bir araya getirecek.

Kongrenin teması “Covid-19 süreci sonrası halk sağlığını iyileştirmeye yönelik kümülatif girişim” olacaktır. Bu girişim kapsamında, bazıları aşağıda listeleneceği için çok çeşitli katkılar memnuniyetle karşılanacaktır:
• Covid 19 Gibi Salgın Hastalıklara Hazırlık
• Ulusal ve Uluslararası Sağlık Hukuku
• Sağlık Sektöründe Teknolojik Gelişmeler
• Aşı Çalışmalarındaki Gelişmeler
• İlaç Endüstrisinde Yenilikler
• Doktorlara ve Hemşirelere Yönelik Şiddet
• Sağlık Bilgi Sistemleri
• Pandemi Sırasında Ruhsal Bozukluklar
• Ergen ve Çocuk Sağlığı
• Adli Tıptaki Gelişmeler
• Hastane Yönetim Sistemleri
• İş sağlığı
• Ve diğer konular…

Kongre komitesi aşağıdaki alanlarda ödül verecektir:

 1. Genç Araştırmacı (Lisansüstü Mezunlar Arasından)
 2. Sözlü sunum
 3. Poster Sunumu