Bilimsel Program

Bakanlar Kurulunca 14.05.2018 tarihinde kararlaştırılan Akademik Teşvik Yönetmeliğinin 2018/11834 nolu maddesine istinaden, yönetmeliğin 7. maddesinin 9. bendi uyarınca “Tebliğlerin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az beş farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlaması esastır.” şartına göre kongremize 6 farklı ülkeden 6 yabancı konuşmacının tam metin tebliğ ile katılım sağladığını gösterir çizelge aşağıdadır.

  1. Mouhammed Bachir DIOP, International University of Africa, SUDAN
  2. Banu QARAYEVA, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, AZERBAYCAN, banuqarayeva@mail.ru
  3. Esmir KASI, University of Pristina, KOSOVO
  4. Ferozjola AVXHI, University of Tirana, ALBANIA
  5. Jean Berchmans NDIHOKUMWAYO, University of Burundi, BURUNDI
  6. Jackues KABANO, (Independent University of Kigali, KG 541 St /RWANDA, Jakatuholy18@gmail.com)

International Congress on Health Law Programme